autostany

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AutoStany Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Wilanowska 67E/7, 02-765 Warszawa. Z administratorem danych można się również skontaktować mailowo pisząc na adres biuro@autostany.pl

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3.Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit.f RODO) – kontakt w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość.

4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z pomocą których Administrator realizuje wskazany cel, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. 

  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.
--